Hem

Välkommen till webbplatsen för ett
fritt karismatisk nätverk,

som håller sig inom klassisk pentekostal teologi!Den första, urkristna, församlingen var fri och oberoende. Den skapade gemenskap och relationer med andra församlingar genom de tjänster och gåvor som den helige Ande erbjöd.

Det gjorde att församlingarna inte visste av varken samfund eller hierarkiska strukturer.

Med tiden ändrades det. Redan på 300-talet e. Kr. började en kyrka ta form som byggde på ämbeten och koncilier och inte på medlemmarnas rätt att själva bestämma över sin verksamhet.


Visserligen växte det under århundraden fram proteströrelser som försökte återvända till den apostoliska församlingsmodellen. Men det skulle dröja ända till 1800-talet då man återigen fick se stora väckelserörelser som bygger på den fria församlingen som Guds unika modell.

Pingströrelsen i Sverige blev kända genom sin radikala syn på Den fria församlingen.


Webbplatsen friforsamlingen.se försöker skapa mötesplatser och upprätta relationer mellan kristna församlingar som hyllar den organiska (fria) församlingen.  Friförsamlingsrörelsen är idag den kanske mest expansiva gemenskapsformen mellan levande väckelseförsamlingar.

Aktuellt:Copyright © All Rights Reserved